Οι υπηρεσίες ανακατασκευής μας αποτελούνται από:

Δημιουργία σχεδίων εργασίας, όπως αυτά για οικοδομές, κατεδαφίσεις και ηλεκτρολογικά σχέδια.

Προμήθεια υλικών και φινιρισμάτων σύμφωνα με την παλέτα σχεδίασής σας.

Προσαρμοσμένη σχεδίαση ντουλαπιών.

Λήψη εκτιμήσεων, τοποθέτηση παραγγελιών και οργάνωση παραδόσεων.

Συντονισμός με οικοδόμους και τεχνίτες.

Συντονισμός με προμηθευτές και διαχείριση διασφάλισης ποιότητας.

Παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχεδιαστικών αποφάσεων, όπως το χρώμα, ο φωτισμός και η τοποθέτηση επίπλων.

Μάθετε πώς μπορούμε απλά να κάνουμε το έργο ανακαίνισής σας όσο το δυνατόν πιο εύκολο και χωρίς άγχος. Προγραμματίστε σήμερα μια διαβούλευση με τη Μαρία Λέικου.